ما از سایت دو طرفه، طراحی شده توسط شرکت یکتا پرداز به لحاظ زیبایی، سادگی کاربرد و برخوردار بودن از قابلیت‌های بالای نرم ‌افزاری بسیار راضی هستیم. همچنین ما در طول روند اجرای پروژه نظارت مستمری بر پیاده سازی سایت داشتیم که این باعث پدید آمدن وب‌سایتی شد که کاملا مد نظر ما بود.